Державний пакет акцій розміром 99,9533% статутного капіталу акціонерного товариства «Укрпапірпром»